Categories
World News

สุขภาพ : เตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศเปลี่ยน

สุขภาพ : เตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศเปลี่ยน เตรียมร่างกายพร้อมรับมือช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิลดลงในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงนี้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ หากร่างกายปรับตัวไม่ทันอาจเจ็บป่วยได้ง่าย